Dagskurser

Stå stærkt!

Gå til kernen af dig selv og dit personlige lederskab.

 

 

Nærvær – Balance – Maskulinitet – Livskraft – Personligt Lederskab – Livsformål

Stå ved dig selv, dine værdier, dit ansvar, dine behov og din sandhed.

Vores kurser har været afholdt i 17 år, og er for mange mænd et tilbagevendende tjek-in med sig selv, for at få sat fokus på det væsentligste i sit liv, og blive inspireret og støttet til sin videre vej, som den mand man er – og længes efter at være.

Her deltager vi mænd i alle aldre og fra alle mulige baggrunde, som ønsker at leve vores liv med større frihed, autenticitet, værdighed, integritet, ærlighed og kærlighed.

Måtte du være i overvejelse om at deltage i enten et 3-dages retræte, eller et forløb i personligt lederskab,, vil et dagskursus kunne hjælpe dig med din afklaring.


Vi arbejder med temaer som:

  • Bevidsthed & nærvær
  • Meningsfuldhed, værdier og retning i livet
  • Selvberoelse & selvindsigt.
  • Værens- og handlekraft.
  • Håndtere forandringer, uvished og udfordringer.
  • Autentisk klarhed og integritet.
  • Oplevelse af indre helhed og balance.

 

Datoer & tider:

TBA

Lokaliteter:

Dagskurserne afholdes i unikke rammer i Huset Ved Søen, syd for Silkeborg,
og i Gentofte på Avlsgården i Bernstorff Slotshave.

 

 

 

Kontakt:

hj@firekeeper.dk