fbpx

Essensgruppe – Forløb & gruppe

Hjem i essens

Essensgruppe, er for dig, der er kaldet til opvågning til livet og til at vende hjem til din dybeste essens.

For dig der er kaldet til en personlig, sjælelig og åndelig rejse, for at realisere dit hjertes dybeste længsel og livsformål.

Ønsket er at du her direkte må erfare det vågne, vilde, milde, vise, viljestærke og livfulde hjerte, og at være i verden på en hjælpsom, kærlig og konkret handlende måde. Til glæde og gavn for andre.

Med klarhed i nuet, erfarer, realiserer og fejrer vi igennem meditation, trommerejser, ceremonier og ritualer med mere, den frie ånd og levende sjæl, vi dybest set er hjemme i vores essens.

Visionen som strømmer frit igennem delingerne, er ønsket om sandhed, tilgivelse, frigørelse og fuldkommengørelse, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed og frihed.

Heinrich Pan Birk Johansen

Satsang – åbne møder i hjertet

Få en oplevelse af undervisningen i Essens & Opvågningsgruppen.
Læs mere her.

Praktik

Hjem i Essensen – Optagelsesforløb over 18 dage

Du søger om optagelse til forløbet og gruppen, ved at sende undertegnede en mail og beskrive din dybeste motivation for deltagelse.

På det konkrete plan afholdes 3, 4, og 5-dages retræter, ene-sessioner, dags- og aftenundervisning, samt svedehytter og Udesidninger (Nature & Vision Quest).

Du kan booke en ene-session, deltage i et enkelt retræte eller en workshop, for at erfare om det er det rette for dig, at søge om optagelse i Essens & Opvågnings Forløb & Gruppe.

Arrangementer

Klik her og se Kalender for kommende retræter og øvrig undervisning.
Der kan vælges frit imellem næsten alle udbudte arrangementer.

Priser

18 dages optagelsesforløb:

Privat selvbetaler kr. 19.500,- ved betaling i rater.
Fradragsberettiget deltager kr. 22.000,- ved betaling i rater.

Der gives 10% rabat ved samlet betaling for alle 18 dage.

Prisreduktion:

Når du har været igennem det 18 dages optagelsesforløb, kan du såfremt det er sandt for både underviser og dig, fortsætte i Essens & Opvågnings Gruppen til reduceret pris for undervisningen i forhold til de nævnte standard priser for kurser og retræter etc.

Studerende

Udover at forsætte i Essens & Opvågnings Gruppen efter optagelsesforløbet, kan du såfremt det er sandt for både underviser og dig, også søge om optagelse til at blive Studerende, og dermed indgå en lærer/studerende aftale.

Det betyder blandt andet at du modtager en dybere og mere intensiv undervisning.

Det er ikke et krav at være Studerende for at fortsætte i gruppen efter optagelsesforløbet.

Undervisning der allerede er modtaget hos undertegnede på uddannelser, retræter, kurser og andre forløb, vil tælle med som merit i de 18 dage.

Således kan man, såfremt det er sandt for både underviser og deltager, søge om optagelse til at gå direkte ind i Gruppen til den reducerede pris og eventuelt blive optaget som Studerende.

Er man Studerende og har man modtaget mindst 34 dages undervisning, reduceres prisen for undervisning på retræter og kurser yderligere.


Spirituel Mentor & Meditationslærer

Efter de 18 dages optagelsesforløb, er det udover at fortsætte i Essens & Opvågningsgruppen eller bliver Studerende, også muligt at fortsætte sin rejse frem mod at blive Spirituel Mentor & Meditationslærer.
Læs mere her.


Kontakt

Mail til Heinrich Pan på pan@firekeeper.dk.dk