Opvågnings Gruppe

I Kærlighed & frihed

Kun hjertes inderste, kan besvare din dybeste længsel.
Det inderste som er dig, den længsel som er dig.
Som erindringen i nuet og altid i kærlighed & frihed.

Her ved Firekeeper har du muligheden for at være en del af Opvågnings Gruppen.

Gruppen er for dig, som er kaldet til opvågning til livet og vil leve fra din sande essens, og som dybt ønsker at hengive hjertet i en direkte og levende genkendelse af sit eget inderste. 

Ønsket er at du her igennem det vågne, vilde, milde og vise hjerte, helt direkte må erfare livets guddommelige vilje, og at du ud fra den erfaring må være i verden på en konkret handlende måde, til glæde og gavn for andre. I kærlighed og frihed,

Der udbydes kun 12 pladser på hvert retreat i gruppen og der er løbende optag.

 

 

I hjertets åbne grænseløse rum, findes i hvert øjeblik muligheden for genkendelsen af det inderste du ved af, din sande essens, vågen i nuets kraft, som et fuldkomment og værdigt menneske, med sind, krop, følelser, sjæl og ånd og altid i kærlighed og frihed.

Opvågnings Gruppen er en mulighed for at være en del af et frit spirituelt fællesskab uden dogmer, regler og fastlagte traditioner du skal tilpasse dig i en bestemt form, men som i sin frigjorthed ønsker at lade din sjæl komme til fuld udfoldelse i og igennem alle former, fuldt ud gennemstrømmende det liv du lever og dybest ønsker at leve.

 

 

I Opvågnings Gruppen ved Firekeeper, kan du modtage individuel vejledning af en underviser, som selv er “studerende på vejen uden begyndelse og uden ende”.

Her står døren åben for alle niveauer af indsigt og spirituel baggrund.
Du vil erfare at tingene vil tilpasse sig dit niveau af forståelse og indre kald, igennem undervisningens og bevidsthedsdelingernes enkelthed og helhed.

Hvis du vil have et indtryk af gruppen inden du tilmelder, kan du starte med at deltage i et enkelt 3-dages Opvågnings Retræte (anbefales for det bedste indtryk), eller deltage i Åbne møder i hjertet (Fordybelses Aftenener & Dage), der afholdes i forbindelse med retræterne.
Læs mere her.

 


Indhold:

Undervisningen bygger på hjertets inderste sandhed, med bevidsthedsdelinger i mange og vidt forskellige former, der varierer mellem guidede meditationer, healinger, trommerejser, chants, mantraer, kropsbevidsthed, åndedrætsteknikker og ikke mindst forskellige ritualer og ceremonier afholdt i naturen. 

Vi vil arbejde dybt og intenst og altid i kærlighed og frihed, med naturens elementer i og omkring os, og i det hele taget er naturens åbne og frie rum, en stor del af gruppens fundament for læring, fordybelse, genkendelse og frisættelse af vores sande kraft og natur.

 

 


Praktik:

Når du optages i gruppen, betyder det at du har comittet dig til 6 retræter / møder i gruppen.

Som udgangspunkt afholdes retreats fra fredag til søndag eller torsdag til lørdag.

Fra kl. 16:00 – 21:15 den første dag, kl. 9:00 – 21:15 den næste dag og kl. 9:30-12:00 den sidste dag.

Der udbydes årligt ca. 6 Opvågnings Retræter / møder i gruppen.

Du kan vælge at komme de 6 gange i træk, og dermed tage forløbet over cirka et år, men du er også velkommen til at komme f.eks. hver anden gang og bruge længere tid på dit forløb.

Efter de 6 gange, kan du forsætte i gruppen og på retræterne, og komme fremover så ofte du ønsker det.

Hvis du er usikker på om gruppen er er det rette for dig, kan du tilmelde dig et enkelt Opvågnings Retreat og opleve undervisningen inden vi sammen beslutter om du skal fortsætte i selve gruppen og committe dig til de 6 mødegange i forløbet.

Der er løbende optag i gruppen.


Datoer for kommende retræter og møder i gruppen:

12 – 14. august 2021
15 – 17. oktober 2021
26 – 28. november 2021
13 – 15. januar 2022

Nye datoer annonceres løbende.

 

 


Priser:

For alle 6 retræter er prisen kr. 18.750,-.

For et retræte er prisen kr. 3.125,-.

For efterfølgende 3-dages retræter i gruppen, betales donation på blot 750 kr. pr. retræte.

Desuden ydes 25% rabat på 3, 4 og 5-dages retræterne på Gomde og på Strandgården på Helgenæs.
Og når du har haft mindst 36 dages retræte undervisning i alt her hos Firekeeper (Opvågnings retræter, Opvågnings gruppe og retræter på Helgenæs), ydes fremover herefter 40% rabat på 3, 4 og 5-dages retræterne.

Efter de 6 retræter, gives du muligheden for efterfølgende fortsat at deltage i Opvågnings Gruppens retræter så ofte som du ønsker det, og måske som indgang til at blive Studerende her ved Firekeeper på sigt.

Om du på sigt ønsker at blive Studerende her, betyder det, at du får adgang til andre retræter og ceremonier, samt på sigt også kan deltage i rejser sammen i både ind og udland.


Sted:

Retræterne afholdes i vores smukke jurt og hus med søudsigt, i Huset Ved Søen syd for Silkeborg og i den omkringliggende natur på Himmelbjerg-egnen.

 

 

 

Visionen der strømmer igennem undervisningen og delingerne, er ønsket om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed & frihed.


Kontakt & tilmelding:

Mail til Heinrich Pan på pan@firekeeper.dk.dk