Mande Mentor & Coach


Mandens Vej

Meditation – Maskulinitet – Åndskraft – Indre lederskab – Livsformål

For dig der er kaldet til at vågne som maskulin og hel mand og at støtte drenge og mænd på deres indre dannelsesrejse og livsvej.

For dig der måske allerede er underviser, behandler, skolelærer, pædagog, konsulent, coach eller lignende og brænder for at gå dybere i arbejdet med dig selv og mandens udvikling.

Du kan starte med et åbent retræte eller Firekeeper forløbet, inden du beslutter dig for det fulde Mentor & Coach forløb.

Løbende optagelse – kontakt os for dialog om opstart og indhold for dit forløb.

 

  • 1-årigt Grundforløb / Firekeeper forløbm over 12 undervisningsdage. Åbent for alle.
  • 1 1/2-årigt forløb over 25 undervisningdage til Mande Mentor (inkl. de 14 dages Grundforløb).
  • 2-årigt forløb over 35 undervisningdage til Mande Mentor & Coach (inkl.  de 25 dages Grund- & Mentorforløb).

Du kan vælge at tage et skridt af gangen, startende med Grundforløbet på 12 dage over en periode på minimum et år. Grundforløbet er åbent for alle, også for deltagere der ikke ønsker at fortsætte frem mod at blive Mentor & Coach.

Efter Grundforløbet, kan du fortsætte din udvikling og blive Mande Mentor på 25 dage fordelt over minimum halvandet år.
Endeligt kan du tage hele rejsen og blive Mande Mentor & Coach på 35 dage over en periode på minimum to år.

Mød underviser til Åbent Hus.
Læs mere her.


Kontakt

Mail til Heinrich Pan for mere information og uddybende samtale om forløbet på pan@firekeeper.dk.dk

 

Indhold

“Et frem for alt; vær sand mod dig selv, så følger det så vist som nat på dag, at du bliver ikke falsk mod nogen mand” –  William Shakespeare.

Mand!
Kender du dette?
Længslen efter at leve i vågen frihed fra hjertets inderste ild, din åndskraft?
At leve fra dit livsformål, dit dybeste kald og erfare livets eventyrlige mulighed i dette NU?
Længslen efter dyb og intens kærlighed, intimitet og ægthed i dit parforhold og relationer i livet generelt?

Vi arbejder intenst både alene, i mindre grupper og i den store støttende cirkel, med overgangstier, ritualer, ceremonier, oplæg, meditationer, åndedrætsteknikker, nærværstræning og emner som:

– at vække, eje og stå i din kraft, kende og stå ved dine grænser,

– vovemod & vildskab, visdom, vilje & valg,

– pleaser mentalitet og “mr. nice guy”,

– polaritet & sexualitet, større dybde, intimitet, ægthed og frihed i dit parforhold og relationer generelt,

– afbalanceret maskulinitet & kraftfuldhed og ubalancerede kollaps & macho kontrol,

– iboende femininitet, sårbarhed og “indre kvinder”,

– indre kriger, elsker, magiker, konge, vildmand, eneboer og andre arketyper,

– vågne & vilde, milde & modige mande hjerte,

– længsler & drømme, frygt & modstand,

– indre lederskab og navigering i privatlivet, faderskabet, parforholdet og arbejdslivet,

– søn/far, far/søn relation,

– mandens fysiske og mentale sundhed og trivsel,

– oprindelige mande ritualer, overgangsriter og ceremonier,

sjæl & åndelighed, mission og livsformål, som den mand du er,

– samt hvad du som mand ellers måtte have på hjertet for at kunne stå fri som dig.

Formålet er at vi som mænd med mod, kraft og sårbarhed, tager fuldt ansvar for vores eget lederskab, så vi direkte og inddirekte kan tjene
vores partnere, familier og hele vores liv som helhed, ud af frihed og med nærvær, klarhed og kærlighed.

Udesidninger (Quest) indgår som gennemgående ritualer og det er muligt at lade længerevarende Vision- og Nature Quest indgå i sit forløb.

Forvent at blive set, mødt og udfordret – og ikke mindst have fordybende og glædesfyldte dage i et særligt “sacred” selskab med andre mænd, der vil vågne i hjertet og træde ud i livet med større kraft og sandhed om hvem de er og hvordan de vil leve deres livslyst og kald og dybeste livsformål ud i frihed denne verden.

Moduler / retræter

På det konkrete plan afholdes 3, 4, og 5-dages retræter / moduler, ene-sessioner, dags- og aftenundervisning, samt svedehytter og Udesidninger (Nature & Vision Quest).

Man skal deltage i mindst to 5-dages retræte i løbet af det fulde Mentor & Coach forløb.

Du kan booke en ene-session, deltage i et enkelt retræte, workshop eller Åbent Hus, for at erfare om det er det rette for dig, at søge om optagelse i et af forløbene.

Klik her og se Kalender for kommende retræter og øvrig undervisning.
Der kan vælges frit imellem næsten alle udbudte arrangementer der løbende opdateres.

Priser for undervisning

3-dages retræte / modul:
Fra kr. 3.300,- for private selvbetalere.
Fra kr. 4.400,- for fradragsberettigede / arbejdsgiver betalte deltagere.

4-dages retræte / modul:
Fra kr. 4.000,- for private selvbetalere.
Fra kr. 5.000,- for fradragsberettigede / arbejdsgiver betalte deltagere.

5-dages retræte / modul:
Fra kr. 5.000,- for private selvbetalere.
Fra kr. 5.500,- for fradragsberettigede / arbejdsgiver betalte deltagere.

Kr. 500,- i rabat per retræte / modul hvis man som søn (mindst 16 år), deltager sammen med sin far.

Der gives 10% rabat ved samlet betaling for undervisningen. Ellers kan betales i rater.

Hertil valgfri fuld forplejning:
Kr. 500,- per døgn.
Økologisk vegetarisk/vegansk buffet morgen, middag og aften, samt fri adgang til kaffe, te, frugt og snacks hele døgnet.
(Obs. Forplejning er obligatorisk på 5-dages retræter / moduler).

Hertil overnatningsmulighed:
Eget telt i haven eller plads i sovesal kr. 100,- per nat.
Overnatning i dobbelt-værelse kr. 200,- per nat.
Overnatning i ene-værelse kr. 300,- per nat.

Svedehytte:
Fra kr. 1.000 – 1.500,- afhængigt af antal timer.

Ene-session:
Fra kr. 800,- afhængigt af antal timer.

Workshops:
Fra kr. 200,- afhængt af antal timer.

For momspligtige tillægges moms for alle ovenstående priser.
Private deltagere er momsfritaget.

Optagelse

Dit fulde forløb med opstartsdato, antal dage og pris mm., sammensættes sammen med undertegnede.

Du søger om optagelse til dit valgte forløb (Grundforløb, Mande Mentor eller Mande Mentor & Coach), ved at sende undertegnede en mail og beskrive din dybeste motivation for deltagelse.

Tilmelding til de enkelte retræter / moduler og samlet forløb er bindende.


Underviser

Hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.
Diverse gæsteundervisere kan løbende blive inviteret ind.

Jeg har siden 1994 arbejdet professionelt med andre mennesker med særligt fokus ind i mandens udvikling og opvågning. Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog med speciale i dannelse, har diverse terapeutiske kurser, coach, meditations- og mindfulness uddannelser bag sig, samt har igennem de seneste 15 år gennemgået en lang række ritualer og ceremonier, bl.a. ud fra oprindelige kulturers overgangsriter.
Har de sidste 15 år afholdt lederuddannelser, mindfulness- og stresscoach uddannelser samt lange spirituelle forløb, herunder Vision Quest.

Igennem hele mit voksne liv, har jeg arbejdet bevidst med mandens vej, hans identitet og bevidsthedsudvikling fra at være en ung dreng og gennemgå livets overgangsfaser. Jeg har bl.a. rejst verden rundt og undersøgt forskellige mandekulturer og gennemgået “mande/kriger ritualer” indenfor forskellige traditioner. For at “komme nærmere noget” som er sandt for mig og kunne leve i indre frihed ud fra den sandhed.

Det hele handler om at få inspiration og være i en åben undersøgelse af hvem manden, mennesket og mulighederne er, i dette NU. Og ikke om at komme frem til en konkret definition af hvad det vil sige at være mand, at være sig, man så skal leve stereotypt efter.


Kontakt

Mail til Heinrich Pan på pan@firekeeper.dk

Visionen som strømmer frit igennem undervisningen, er ønsket om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed og frihed.

Heinrich Pan Birk Johansen