Firekeeper Individuelt Årsforløb

Et intenst år for dig, der er kaldet til at vække ilden i dit hjerte og vågne som den mand du og brænder for at gå dybere i arbejdet med dig selv og være, leve, dele og tjene den mand du er og det du er i livet for.

Et individuelt tilrettelagt forløb åben for alle mænd, over minimum 12 dages undervisning over en periode på ca. et år afhængigt af hvilke retræter, kurser og ene-sessioner der indgår i dit forløb.

Kontakt mig for dialog om opstart og indhold på dit forløb.


Hvad siger andre om Firekeeper

Læs deltagerudtalelser her.

Vision Quest
Kan også indgå som en del af dit Firekeeper Årsforløb.
Læs mere om her.

Mande Gruppe Forløb
Som en del af Firekeeper Årsforløb.
Læs mere her.

Åbne foredrag og workshops.
Mød underviser, hør mere og stil spørgsmål
Læs mere her.

 

Kontakt

Mail til Heinrich på pan@firekeeper.dk

 

 

Indhold

“Et frem for alt; vær sand mod dig selv, så følger det så vist som nat på dag, at du bliver ikke falsk mod nogen mand” –  William Shakespeare.

Mand!
Kender du dette?
Længslen efter at leve i vågen frihed fra hjertets inderste ild, din åndskraft?
At leve fra dit livsformål, dit dybeste kald og erfare livets eventyrlige mulighed i dette NU?
Længslen efter dyb og intens kærlighed, intimitet og ægthed i dit parforhold og relationer i livet generelt?

Vi arbejder intenst både alene, i mindre grupper og i den store støttende cirkel, med overgangstier, ritualer, ceremonier, oplæg, meditationer, åndedrætsteknikker, nærværstræning og emner som:

– at vække, eje og stå i din kraft, kende og stå ved dine grænser,

– vovemod & vildskab, visdom, vilje & valg,

– pleaser mentalitet og “mr. nice guy”,

– polaritet & sexualitet, større dybde, intimitet, ægthed og frihed i dit parforhold og relationer generelt,

– afbalanceret maskulinitet & kraftfuldhed og ubalancerede kollaps & macho kontrol,

– iboende femininitet, sårbarhed og “indre kvinder”,

– indre kriger, elsker, magiker, konge, vildmand, eneboer og andre arketyper,

– vågne & vilde, milde & modige mande hjerte,

– længsler & drømme, frygt & modstand,

– indre lederskab og navigering i privatlivet, faderskabet, parforholdet og arbejdslivet,

– søn/far, far/søn relation,

– oprindelige mande ritualer, overgangsriter og ceremonier,

sjæl & åndelighed, mission og livsformål, som den mand du er,

– samt hvad du som mand ellers måtte have på hjertet for at kunne stå fri som dig.

Formålet er at vi som mænd med mod, kraft og sårbarhed, tager fuldt ansvar for vores eget lederskab, så vi direkte og inddirekte kan tjene
vores partnere, familier og hele vores liv som helhed, ud af frihed og med nærvær, klarhed og kærlighed.

Udesidninger (Quest) indgår som gennemgående ritualer og det er muligt at lade længerevarende Vision- og Nature Quest indgå i sit forløb.

Forvent at blive set, mødt og udfordret – og ikke mindst have fordybende og glædesfyldte dage i et særligt “sacred” selskab med andre mænd, der vil vågne i hjertet og træde ud i livet med større kraft og sandhed om hvem de er og hvordan de vil leve deres livslyst og kald og dybeste livsformål ud i frihed denne verden.


Moduler / retræter

På det konkrete plan modtager du mindst 12 dages undervisning over en periode på minimum et år.

De afholdes som 3, 4, og 5-dages retræter / moduler, ene-sessioner, dags- og aftenundervisning, samt svedehytter og Udesidninger (Nature & Vision Quest).

Du kan booke en ene-session, deltage i et enkelt retræte, workshop eller Åbent Hus, for at erfare om det er det rette for dig, at søge om optagelse til Årsforløbet.

Klik her og se Kalender for kommende retræter og øvrig undervisning.
Der kan vælges frit imellem næsten alle udbudte arrangementer der løbende opdateres.


Priser for undervisning

3-dages retræte / modul:
Fra kr. 3.300,- for private selvbetalere.
Kr. 4.400,- for fradragsberettigede / arbejdsgiver betalte deltagere.

4-dages retræte / modul:
Fra kr. 4.000,- for private selvbetalere.
Fra kr.. 5.000,- for fradragsberettigede / arbejdsgiver betalte deltagere.

5-dages retræte / modul:
Fra kr. 5.000,- for private selvbetalere.
Fra jr. 5.500,- for fradragsberettigede / arbejdsgiver betalte deltagere.

Kr. 500,- i rabat per retræte / modul hvis man som søn (mindst 16 år), deltager sammen med sin far.

Der gives 10% rabat ved samlet betaling for undervisningen. Ellers kan betales i rater.

Hertil valgfri fuld forplejning:
Kr. 500,- per døgn.
Økologisk vegetarisk/vegansk buffet morgen, middag og aften, samt fri adgang til kaffe, te, frugt og snacks hele døgnet.
(Obs. Forplejning er obligatorisk på 5-dages retræter / moduler).

Hertil overnatningsmulighed:
Eget telt i haven eller plads i sovesal kr. 75,- per nat.
Overnatning i dobbelt-værelse kr. 150,- per nat.
Overnatning i ene-værelse kr. 300,- per nat.

Svedehytte:
Fra kr. 1.000 – 1.500,- afhængigt af antal timer.

Ene-session:
Fra kr. 800,- afhængigt af antal timer.

Workshops og meditationsaftener mm:
Fra kr. 170,- afhængt af antal timer.

For momspligtige tillægges moms for alle ovenstående priser.
Private deltagere er momsfritaget.


Optagelse

Dit fulde forløb med opstartsdato, antal dage og pris mm., sammensættes sammen med undertegnede.

Du søger om optagelse ved at sende undertegnede en mail og beskrive din dybeste motivation for deltagelse.

Tilmelding til de enkelte retræter / moduler og samlet forløb er bindende.

 

Underviser

Hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.
Diverse gæsteundervisere kan løbende blive inviteret ind.

Jeg har siden 1994 arbejdet professionelt med andre mennesker med særligt fokus ind i mandens udvikling og opvågning. Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog med speciale i dannelse, har diverse terapeutiske kurser, coach, meditations- og mindfulness uddannelser bag sig, samt har igennem de seneste 15 år gennemgået en lang række ritualer og ceremonier, bl.a. ud fra oprindelige kulturers overgangsriter.
Har de sidste 15 år afholdt lederuddannelser, mindfulness- og stresscoach uddannelser samt lange spirituelle forløb, herunder Vision Quest.

Igennem hele mit voksne liv, har jeg arbejdet bevidst med mandens vej, hans identitet og bevidsthedsudvikling fra at være en ung dreng og gennemgå livets overgangsfaser. Jeg har bl.a. rejst verden rundt og undersøgt forskellige mandekulturer og gennemgået “mande/kriger ritualer” indenfor forskellige traditioner. For at “komme nærmere noget”,  som er sandt for mig og kunne leve i indre frihed ud fra den sandhed.

Det hele handler om at få inspiration og være i en åben undersøgelse af hvem manden, mennesket og mulighederne er, i dette NU. Og ikke om at komme frem til en konkret definition af hvad det vil sige at være mand, at være sig, man så skal leve stereotypt efter.


Kontakt

Mail til Heinrich på hj@heinrichjohansen.dk