Mandegruppe Aftenforløb

Nærvær – Maskulinitet – Balance – Livskraft – Personligt Lederskab

Gå til kernen af dig selv og dit personlige lederskab. Stå ved dig selv, dine værdier, dit ansvar, dine behov og din sandhed.

På 17 år afholder vi mandegrupper for mænd, med fokus på nærværstræning, mandlig og menneskelig karakter, kant, kraft og klarhed, personligt lederskab og livsformål, som veje til et liv i større balance, værdighed, integritet, autenticitet, kærlighed og frihed.

Næste gruppe opstarter den 13. september 2022.

Kom til foredrag og åbne infoaftener og hør mere.
Læs mere her.
Mandegruppen her ved Firekeeper, er en unik mulighed for at vække ilden i dit hjerte, blive klogere på hvem du er, og få støtte til udfordringerne i dit liv.

Så du står langt stærkere, mere sand og fri, som den mand du er – og længes efter at være.

Snarlig tilmelding anbefales, da tidligere hold har været fuldt booket.

Hvad andre siger om Firekeeper – Mandens Vej.
Læs mere her.

 


Tider:

13. september 2022:
9 tirsdag aftener med start 13. september 2022.
13.9, 20.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22,11 og 29.11.
Fra kl. 18:00 til 21:15. En aften til kl. 22:00.


Sted:

Huset ved Søen, Salten Langsø, syd for Silkeborg.


Priser:


Kr. 4.500,-  for private selvbetalere.
Kr. 5.500,- for fradragsberettigede / arbejdsgiverbetalte (+moms for momspligtige)

Der kan ansøges om betaling over op til tre gange, hvis man har nedsat indkomst som feks. studerende, arbejdsledig eller pensionist etc.

Kr. 800,- i rabat for tidligere deltagere i Mandegruppe hos Firekeeper.

Tilmeldingsfrist så længe pladser haves. Alle seneste hold har været fuldt booket.

Du skal være indstillet på at deltage alle gange i forløbet. Det er vigtigt med din commitment.
Hvis du ved på forhånd at der kan være 2 eller flere gange du ikke kan komme, skal du vælge et andet forløb.

 

 

Kontakt og tilmelding

Mail gerne til mig hvis du har spørgsmål til forløbet i forhold til din afklaring om deltagelse.

For tilmelding sendes en kort motivationsbeskrivelse for din deltagelse.

hj@heinrichjohansen.dk

 

Indhold

“Et frem for alt; vær sand mod dig selv, så følger det så vist som nat på dag, at du bliver ikke falsk mod nogen mand” –  William Shakespeare.

Mand!
Kender du dette?

– Længslen efter at leve i større vågen frihed med ild i hjertet?
– At leve fra dit livsformål, dit kald?
– Modet til at stå ved den du er og handle med værdighed, autenticitet, integritet og ærlighed?
– Længslen efter dyb og intens kærlighed, intimitet og ægthed i dit parforhold og relationer i livet generelt?

Vi arbejder intenst både alene, i mindre grupper og i den store støttende cirkel, med overgangstier, ritualer, ceremonier, oplæg, meditationer, åndedrætsteknikker, nærværstræning og emner som:

– At vække, eje og stå i din kraft, kende og stå ved dine grænser og behov

– Vovemod & vildskab, visdom, vilje & valg,

– Pleaser mentalitet og “mr. nice guy”,

– Polaritet & sexualitet, større dybde, intimitet, ægthed og frihed i dit parforhold og relationer generelt,

– Afbalanceret maskulinitet & kraftfuldhed og ubalancerede kollaps & macho kontrol,

– Iboende femininitet, sårbarhed og “indre kvinder”,

– Indre kriger, elsker, magiker, konge, vildmand, eneboer og andre arketyper,

– Vågne & vilde, milde & modige mande hjerte,

– Længsler & drømme, frygt & modstand,

– Indre lederskab og navigering i privatlivet, faderskabet, parforholdet og arbejdslivet,

– Søn/far, far/søn relation,

– Oprindelige mande ritualer, overgangsriter og ceremonier,

– Sjæl & åndelighed, mission og livsformål, som den mand du er og er kaldet til at være.

– Samt hvad du som mand ellers måtte have på hjertet for at kunne stå fri i verden som dig.

Formålet er at vi som mænd med mod, enkelthed, klarhed, kraft og sårbarhed, tager fuldt ansvar for vores eget indre lederskab, så vi direkte og inddirekte kan tjene vores partnere, familier og hele vores liv som helhed, ud af frihed og med nærvær, klarhed og kærlighed.

Forvent at blive set, mødt og udfordret – og ikke mindst have fordybende og glædesfyldte dage i et særligt “sacred” selskab med andre mænd, der vil vågne i hjertet og træde ud i livet med større kraft og sandhed om hvem de er og hvordan de vil leve deres livslyst og kald og dybeste livsformål ud i frihed denne verden.

 

Kursusalen med udsigt til Salten Langsø.

Efter gruppe forløbet, eller som en del af det, kan du fortsætte din udvikling med:

Mande Mentor eller Mande Mentor & Coach.
Læs mere her.

Vision Quest.
Læs mere om her.

Mande Retræte
Læs mere her.

Firekeeper Årsforløb
Læs mere her.


Underviser

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.
Jeg har siden 1994 arbejdet professionelt med andre mennesker med særligt fokus ind i mandens udvikling og opvågning. Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog med speciale i dannelse, har diverse terapeutiske kurser, coach, meditations- og mindfulness uddannelser bag sig, samt har igennem de seneste 15 år gennemgået en lang række ritualer og ceremonier, bl.a. ud fra oprindelige kulturers overgangsriter.
Har de sidste 17 år afholdt lederuddannelser, mindfulness- og stresscoach uddannelser samt lange spirituelle forløb, herunder Vision Quest.

Igennem hele mit voksne liv, har jeg arbejdet bevidst med mandens vej, hans identitet og bevidsthedsudvikling fra at være en ung dreng og gennemgå livets overgangsfaser. Jeg har bl.a. rejst verden rundt og undersøgt forskellige mandekulturer og gennemgået “mande/kriger ritualer” indenfor forskellige traditioner. For at “komme nærmere noget”,  som er sandt for mig og kunne leve i indre frihed ud fra den sandhed.

Det hele handler om at få inspiration og være i en åben undersøgelse af hvem manden, mennesket og mulighederne er, i dette NU. Og ikke om at komme frem til en konkret definition af hvad det vil sige at være mand, at være sig, man så skal leve stereotypt efter.


Kontakt

Mail til Heinrich hj@heinrichjohansen.dk 

 

 

(Tilmelding til forløbet er bindende og betaling efter tilmelding skal ske senest 3 dage efter din tilmelding. I tilfælde af framelding sker ingen tilbagebetaling fra kursusudbyder, uanset årsag til framelding, men man er velkommen til at overdrage sin betaling til en anden mand).