Mindfulness & Meditation Master Pro Uddannelse – Hold 7

Mindfulness & Meditation, Natur & Essens – en personlig og faglig vej i livet.

“Det handler om at undervise i mindfulness, fra mindfulness”.

Vores uddannelse hviler på et holistisk fundament med afsæt i naturen, og er for dig der er kaldet til at gå vejen selv med et ønske om, at blive en autentisk og levende underviser, der formidler mindfulness og meditation fra dit hjertes inderste.

Master Pro Uddannelsen er bygget op over seks weekendmoduler af 3 dage, to 5-dages stilhedsretræter samt et MBSR 8-ugers forløb.

 

Løbende opstart. Kontakt os herom.

Bliv Mindfulness & Meditation Master Pro Instruktør med gennemgående fokus på meditativ fordybelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet.

Dette er en uddannelse for dig der oplever et dybt ja til at gå vejen selv, og fra dette klare ja, videregive mindfulness & meditation i en nærværende, legende, hjerteligt og tillidsfuld autentisk form.

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i essens og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet udfoldes.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme,
kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve af om vores undervisning er den rette for dig. Fortsætter du på uddannelsen vil retræten tælle med som et modul.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

Kom til foredrag og workshops og mød hovedunderviser og uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.
Læs mere her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livtag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner, som er kaldet til en dedikeret rejse ind i livets dybder og højder.

ikon_kontakt

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 18 måneder og maksimum to år.
 • Mindst 32 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem alle udbudte kurser og retræter.
 • Heraf minimum to 5-dages gruppe stilhedsretreats.
 • Mulighed for valg af et MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • I alt minimum 160 timers undervisning over minimum 32 dage.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner efter endt uddannelsesforløb, kan undervise i mindfulness & meditation i f.eks. sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på egne åbne kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre.

Fundamentet:

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at man som instruktør, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og som underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen lægger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger således på at undervise i mindfulness, fra mindfulness.

Uddannelsen bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg. Hertil føjes øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger.

Dele af undervisningen foregår i naturens healende rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i først og fremmest Fokuseret og Åben opmærksomhed.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, Tonglen, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum to år fra uddannelsens opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit eget undervisningsprojekt samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

Man har undervejs i uddannelsen mulighed for at undervise f.eks. på sin arbejdsplads, eller at afholde kortere prøvekurser, efter at man har gennemført mindst to moduler og et 5-dages stilhedsretræte.
Selve undervisningsprojektet, der ligger til grund for den samlede vurdering og endelige godkendelse som uddannet underviser, påbegyndes ligedeles efter aftale med uddannelsesleder.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Pan Birk Johansen her.

Assisterende / gæste underviser:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Overblik – datoer og tider:

Uddannelsen består af minimum 34 dages undervisning fordelt over minimum 18 måneder og maksimum 24 måneder.

Ud af de samlede 34 dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum to 5-dages stilheds retreats.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation og i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.

Desuden vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2021 og 2022.
Se kalender for valg af muligheder her.

Datoer for 3 og 4-dages moduler med grundlæggende fordybelse og praksistræning med valgfri internat og fuld forplejning:

Torsdage til søndage den:

19 – 22. august 2021.
Naturen mit hjerte.
4-dages retræte med primært fokus på natur og sekundært på stilhed.
Læs mere her.

28 – 31. oktober 2021.
Meditation & det indre lederskab (Kriger & Offer).
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, Teachers Training, natur og essens.
Læs mere her.

21 – 23. januar 2022.
Kærlighed & Frihed.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, Teachers Training, natur og essens.
Læs mere her:

29. april – 1. maj 2022.
Et frygtløst hjerte.
At frisætte svære tilstande.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, Teachers Training, natur og essens.
Læs mere her.

 

Datoer for 5-dages Stilheds Retreat på Gomde på Helgenæs:
9 – 13. juni 2021 og 16 -19. juni 2022.
Primært fokus på stilhed og sekundært på natur.
Onsdag med start fra kl. 14:30 frem til søndag kl. 15:00.
Læs mere her.

Flere retræter for 2022 og frem annonceres løbende.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og Gentofte.
Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling, samt til inspiration for hvordan man kan opbygge sit eget kursusforløb.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning.
Læs mere om MBSR her.

Tilmelding til de enkelte retræter / kurser / moduler er bindende, og eventuel ændring kan kun ske efter særaftale med uddannelsesleder.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens moduler og retræter udgør fra ca. kr. 32.000,-  plus forplejning og overnatning efter eget valg.

Prisen varierer desuden efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 34 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Grundpriser for modulernes undervisning:

   • 3-dages modul kr. 3.750,-
   • 4-dages modul kr. 5.000,-.
   • 5-dages stilheds retræte kr. 5.500,- + obligatorisk forplejning og overnatning.
   • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.500,-.

Døgnpriser for overnatning & forplejning på Strandgården og Gomde :

Eget telt i haven kr. 125,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 125,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 225,-.
Eneværelse kr. 325,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt fri snacks, frugt, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er to døgn på 3-dages moduler, tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilheds- og natur retræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5+6
Rate 4 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 7 (+ evt. 8)

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.

Ansøgningen skal indeholde:

   • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
   • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
   • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
   • om du deltager som privat- eller fagperson.
   • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
   • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
   • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
   • andet du måtte finde relevant for optagelse.


Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Kursussteder:

Tilvælger du MBSR 8-ugers forløb, afholdes disse med valg mellem Silkeborg og Gentofte.
Læs mere her.

4-dages moduler samt 5-dages stilheds- og natur retreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat og Gomde på Helgenæs ved Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på Gomde på Helgenæs.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis og retten til at kalde sig “Uddannet Mindfulness & Meditation Master Instruktør”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Bemærk at nærværende uddannelse ikke er en MBSR 8-ugers instruktør uddannelse, samt at det ikke er et krav for optagelse at man har været på et MBSR kursus eller andet mindfulness kursus. Men at der er mulighed for at deltage i et MBSR 8-ugers forløb, for at erhverve sig viden om mindfulness i forhold til stress og som inspiration til at bygge sine egne kurser.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul på Strandgården. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

Retningslinjer for instruktører:

 1. Undervis kun i dine kernekompetencer. Sørg for at optimere din viden om de behandlings- og undervisningsfelter du arbejder med.
 2. Undervis ikke op til dit praksisloft eller i det mest avancerede du ved.
 3. Undervis kun i praktikker du selv har langvarig erfaring med via egen-praksis og er helt hjemme i selv.
 4. Nævn dine kilder; hvor du har øvelserne fra, hand-outs, citater, litteratur osv.
 5. Efterlev i praksis det du underviser i. Walk the talk.
 6. Vær opmærksom på dine projektioner på klienter/kursister.
 7. Bind ikke kursisterne til dig/gør dem afhængige af dig.
 8. Vær omhyggelig med at fortsætte din egen praksis, inklusiv egen-supervision, kurser og retreats mm.
 9. Henvis til andre ved terapeutiske/spirituelle åbninger.
 10. Hvil i din egen integritet – vær dig selv og vær ægte i menneskelig kontakt uden at det bliver privat eller selvcentreret.

(Kilde: Skolen for Anvendt Meditation).

Uddannelseslederen forbeholder sig retten til at vurdere om en deltager er egnet til både at fortsætte og færdiggøre uddannelsen og undervise andre. Såfremt uddannelseslederen har indtryk af at deltageren ikke står personligt / fagligt solidt nok til at varetage en undervisning på forsvarlig måde, vil uddannelseslederen havde det endelige ord ifht. at beslutte om deltageren er egnet/ikke egnet, og dermed dels at kunne afholde sit undervisningsprojekt og dels kunne modtage endeligt uddannelsesbevis.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Pan Birk Johansen på:

ikon_kontakt

pan@firekeeper.dk