Mindfulness & Meditation Basis Pro Instruktør Uddannelse – Hold 7

Mindfulness & meditation – en personlig & faglig vej i livet

“Det handler om at undervise i mindfulness, fra mindfulness”.

Evidensbaserede øvelser – Neurovidenskab – Traditionel visdom.

Vores uddannelse hviler på et holistisk fundament, og er for dig som ønsker at blive en autentisk og levende underviser, der fra dit eget hjerte og dybe nærvær, formidler mindfulness og meditation med solid faglighed.

Lær at undervise i veje, teknikker & metoder til meditativ fordybelse, selvberoelse, selvaccept, selvindsigt og selvudvikling, samt håndtering & reducering af stress og stressrelaterede lidelser.

Basis Pro Uddannelsen er bygget op over fire weekendmoduler af 3 dage, et 5-dages stilhedsretræte og et MBSR 8-ugers forløb.

Åbent for alle, både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker.

Uddannelsen følger standarder og etiske retningslinjer for uddannede mindfulness instruktører og bygger bl.a. på evidensbaserede øvelser fra internationale forskningsprogrammer og mindfulnessintervention som hovedunderviser Heinrich Johansen har undervist på siden 2010.

Løbende opstart. Kontakt os herom.

Fleksibel uddannelse på imellem 12 – 18 måneder med valg imellem moduler på Helgenæs, i Silkeborg og Gentofte.

Kom til åbne aftener og mød hovedunderviser og uddannelsesleder Heinrich Pan Birk Johansen.
Læs mere her.

Er du ikke klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme?
Så kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve om vores undervisning er den rette for dig.

Fortsætter du herefter på uddannelsen, vil retræten tælle med som dit første modul.
Læs mere om retræter her.

Kontakt os for hjælp til at sammensætte dit unikke uddannelsesforløb.
Læs mere her.

ikon_kontakt


Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur:

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i stilhedens essens, og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet udfoldes.

I undervisningen vægtes væren i nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Uddannelsen er åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livets dybder og højder og den menneskelige essens.

Dele af undervisningen foregår i naturen og der kan tilvælges mere natur meditation efter den enkeltes interesse.

Uddannelsens indhold & overblik:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 12 og maksimum 18 måneder.
 • Minimum 21 dages fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem forskellige udbudte kurser og retræter.
 • Heraf mindst et 5-dages Stilheds Retreat.
 • Mulighed for valg af et MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilheds retreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.


Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt basis uddannelsesforløb kan undervise i grundlæggende mindfulness & meditation i f.eks. sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på egne åbne kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.


Fundamentet:

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at man som instruktør, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og som underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger således på at undervise “i mindfulness, fra mindfulness”.

Uddannelsen bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc. Hertil føjes øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger og skoler.

Dele af undervisningen foregår i naturens rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.
Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)


Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning og indre kreative processer mm.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Teachers Training:
At opbygge undervisningsprogrammer og at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført basis uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum 15 måneder fra uddannelses opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit eget undervisningsprojekt samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

Man har undervejs i uddannelsen mulighed for at undervise f.eks. på sin arbejdsplads, eller at afholde kortere prøvekurser, efter at man som udgangspunkt har gennemført mindst 8-dages undervisning og et 5-dages stilhedsretræte.
Selve undervisningsprojektet, der ligger til grund for den samlede vurdering og endelige godkendelse som uddannet underviser, påbegyndes ligedeles efter aftale med uddannelsesleder. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Efter basisuddannelsen kan fortsættes på overbygning frem mod at blive Mindfulness & Meditation Master Instruktør.
Læs mere her.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)


Datoer og tider for moduler & retræter:

Uddannelsen består af minimum 21 dages undervisning fordelt over minimum 12 og maksimum 18 måneder med valg imellem:

 • 3 og 4-dages moduler på Strandgården og på Gomde på Helgenæs.
 • 5-dages moduler på Gomde på Helgenæs.
 • MBSR 8-ugers stressreducerings programmet i Silkeborg eller Gentofte.

 

3 og 4-dages moduler & retræter:
Grundlæggende fordybelse og praksistræning samt diverse tillægstemaer med fokus på forskellige emner.
(Valgfrit internat og forplejning kan tilkøbes).

19 – 22. august 2021.
Naturen mit hjerte.
4-dages retræte med primært fokus på natur og sekundært på stilhed.
Fra torsdag kl. 16:00 – søndag kl. 14:45.
Læs mere her.

28 – 31. oktober 2021.
Meditation & det indre lederskab (Kriger & Offer).
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, Teachers Training, natur og essens.
Fra torsdag kl. 16:00 – søndag kl. 14:45.
Læs mere her.

21 – 23. januar 2020.
Kærlighed & Frihed.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, Teachers Training, natur og essens.
Fra fredag kl. 9:30 – søndag kl. 14:45. (Det er muligt at ankomme til retræte stedet torsdag aften).
Læs mere her:

29. april – 1. maj 2022.
Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande til livfuldhed.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, Teachers Training, natur og essens.
Fra fredag kl. 9:30 – søndag kl. 14:45. (Det er muligt at ankomme til retræte stedet torsdag aften).
Læs mere her.

5-dages Stilhed- og Natur Retreat på Gomde på Helgenæs:
9 – 13. juni 2021 og 16 – 19. juni 2022.
Primært fokus på stilhed og sekundært på natur.
Fra onsdag kl. 14:30 til søndag kl. 14:00.
Læs mere her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og 8 aftener samt en lørdag i Gentofte.
Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling, samt til inspiration for hvordan man kan opbygge sit eget kursusforløb.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning og der afholdes 2 – 4 forløb årligt i både Silkeborg og Gentofte.
Læs mere om MBSR indhold og datoer her.


Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens undervisning på moduler og retræter udgør fra ca. kr. 21.500,- ved samlet betaling.

Den samlede fulde pris for hele uddannelsen, varierer efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimums krævede 21 dages obligatorisk undervisning, samt om man vælger forplejning og overnatning på alle sine moduler.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 3-dages modul kr. 3.750,-
 • 4-dages modul kr. 5.000,-.
 • 5-dages stilhed- og natur retræter kr. 5.500,- + obligatorisk forplejning og overnatning.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.500,-.

 

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat. Kontakt os herom herom.


Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på obligatorisk 5-dages stilheds retreat i juni 2021 eller 2022.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

 

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Assisterende underviser:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.


Kursussteder:

4-dages moduler / retræter foregår i unikke rammer på Strandgården på Helgenæs.

5-dages moduler & retræter i Stilhed & Natur foregår på Gomde på Helgenæs.

MBSR 8-ugers forløb foregår i Silkeborg og Gentofte.


Priser for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning på Strandgården og Gomde:
Eget telt i haven kr. 125,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 125,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 225,-.
Eneværelse kr. 325,-.

Døgnpriser for fuld forplejning på Strandgården og Gomde:

Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt fri frugt, snacks, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning på 3 og 4-dages moduler / retræter.
Der er køkken til fri afbenyttelse.

Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages moduler / sommer retræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er to døgn på 3-dages moduler, tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).


Til- og frameldingsbetingelser samt fravær

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende og ændring kan kun ske i overensstemmelse med uddannelsesleder.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis og retten til at kalde sig “Uddannet Mindfulness & Meditation Basis Instruktør”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Bemærk at nærværende uddannelse ikke er en MBSR 8-ugers instruktør uddannelse, samt at det ikke er et krav for optagelse at man har været på et MBSR kursus eller andet mindfulness kursus. Men at der er mulighed for at deltage i et MBSR 8-ugers forløb, for at erhverve sig viden om mindfulness i forhold til stress og som inspiration til at bygge sine egne kurser.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.


Litteratur liste:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.


Retningslinjer for instruktører:

 1. Undervis kun i dine kernekompetencer. Sørg for at optimere din viden om de behandlings- og undervisningsfelter du arbejder med.
 2. Undervis ikke op til dit praksisloft eller i det mest avancerede du ved.
 3. Undervis kun i praktikker du selv har langvarig erfaring med via egen-praksis og er helt hjemme i selv.
 4. Nævn dine kilder; hvor du har øvelserne fra, hand-outs, citater, litteratur osv.
 5. Efterlev i praksis det du underviser i. Walk the talk.
 6. Vær opmærksom på dine projektioner på klienter/kursister.
 7. Bind ikke kursisterne til dig/gør dem afhængige af dig.
 8. Vær omhyggelig med at fortsætte din egen praksis, inklusiv egen-supervision, kurser og retreats mm.
 9. Henvis til andre ved terapeutiske/spirituelle åbninger.
 10. Hvil i din egen integritet – vær dig selv og vær ægte i menneskelig kontakt uden at det bliver privat eller selvcentreret.

(Kilde: Skolen for Anvendt Meditation).

Uddannelseslederen forbeholder sig retten til at vurdere om en deltager er egnet til både at fortsætte og færdiggøre uddannelsen og undervise andre. Såfremt uddannelseslederen har indtryk af at deltageren ikke står personligt / fagligt solidt nok til at varetage en undervisning på forsvarlig måde, vil uddannelseslederen havde det endelige ord ifht. at beslutte om deltageren er egnet/ikke egnet, og dermed dels at kunne afholde sit undervisningsprojekt og dels kunne modtage endeligt uddannelsesbevis.


Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Pan Birk Johansen på:

ikon_kontakt

pan@firekeeper.dk