Nature Quest

“Naturen, mit hjerte. Jeg ved ikke hvor jeg ender og du begynder, kun at vi er et”.

Hører du naturen kalde dig dybt hjem til enhed med sig?
Ønsker du at forbinde dig dybere med naturens væsen og din egen åndskraft?

 

Nature Quest afholdes efter aftale i maj, juni, august og september 2021.

Tilmeldingsfrist senest 3 måneder inden selve questen.

Siden 2008 har jeg afholdt årlige Nature og Vision Quest forløb, byggende på oprindelige traditioners overgangsritualer og ceremonier.

Nature Quest forløb er en mulighed for både mænd og kvinder og bygger på hvordan Nature Quest, er blevet tilbudt i oprindelige kulturer verden over igennem årtusinde.

Deltagelse i Nature Quest forløb, kalder på din commitment grundet sin store intensitet og vil ganske muligt udfordre dig ind i din oplevelse af hvem du er og det liv du lever – og dybest set ønsker at leve.

En Nature Quest kan også indgå i et Vision Quest forløb, som en del af sin forberedelse.
Læs mere om Vision Quest her.

 

 

 

Formålet med Nature Quest er at den søgende gør sig klar til at forbinde sig dybere med naturen omkring sig og sin egen sande natur og at vågne til denne enhed.

I forløbet er indeholdt en stor del ophold i naturen, ceremonier og ritualer, samt meditation, faste og kortere udesidninger, som vital forberedelse til selve Questen.

Som udgangspunkt afholdes retræter og selve Questen (Udesidningen), i den smukke og kraftfulde natur på Helgenæs, men det er også muligt at arrangere det anderledes. Kontakt mig herom.

 

Praktik

Nature Quest forløbet er for både mænd og kvinder, med retræter hvor selve questen afholdes, som både er for mænd og kvinder og quest retræter kun for mænd.

Forløbet består som udgangspunkt af minimum 8 dages retræte undervisning fordelt over to retræter, mindst 1 ene-session (evt. flere) og intens forberedelse på egen hånd med sparring undervejs.

Forberedelse og integrering er af aller største betydning i en Vision Quest forløb og alle forløb tilrettelægges individuelt.

Som udgangspunkt afholdes selve Questen den 9-13. juni eller 16-20. juni, men kan arrangeres anderledes i september, hvis det ikke er muligt at deltage på de nævnte tidspunkter.

Forberedelse – Udførsel – Integrering

 • 3 eller 4-dages Opstarts & Forberedelse modul .
 • 5-dages retræte med indlagt 48 eller 72 timers udesidning / selve Questen.
 • Frivilligt (anbefales) 3 eller 4-dages Opsamlings & Integreringsmodul.
 • Minimum 1 ene-session samt løbende sparring og udveksling via mail og telefon.
 • Program indeholdende fasteperioder, diæt, meditationer, ritualer og ceremonier mm.

Priser

Fra kr. 8.900,- for private selvbetalere.

Prisoversigten er for de forskellige retræter og sessions der udgør det samlede forløb på mindst 8 dage. Vær obs på at da alle forløb tilrettelægges individuelt, er nedenstående prisliste kun til inspiration for et muligt forløb:

 • 3-dages Mande Retræte kr. 3.300 / 4.300,-. eller
 • 4-dages Åbent retræte kr. 4.000 / 5.000,-
  Hertil udgift til overnatning fra kr. 125,-,- per nat og fuld forplejning til kr. 500,- i døgnet..
 • Et 5-dages Quest retræte kr. 5.500,- hvor selve Questen afholdes.
  Hertil udgift til overnatning fra kr. 500,- for 4 nætter og evt. udgift til forplejning, der er afhængig af hvor mange fastedøgn man skal have og dermed ikke spiser. Så mulighed for at deltage uden at skulle tilkøbe forplejning.
 • Ene-session kr. 800,- (for private betalere, kr. 1.200,- for fradragsberettigede).

(Moms tillægges for momspligtige)

Rabatpris ved samlet betaling for undervisning samt ene-session og sparring igennem forløbet udgør 10%  ved samlet betaling.

Der kan også betales i rater for hvert enkelt retræte og ene-session for sig.

Om Quest Guiden

Min baggrund for at tilbyde Nature & Vision Quest, er mere end 25 års erfaring med meditation og spirituel fordybelse.

Men først og fremmest er det min egen Vision Quest, der kulminerede i Canadas bjerge og skove med bl.a. ørne, pumaer, slanger, bjørne og ulve som “nærmeste vidner” i 2007.

Efter flere års forberedelse fulgte et ekstremt intenst klargørings år med ugentlige fasteperioder, udesidninger, svedehytter, meditationer og afkald på mange af livets “normale goder og fornødenheder”.

Det hele kulminerede med 10 dage uden mad, indvielsesritualer og svedehytteceremonier, heraf et døgn også uden vand og gravet ned i jorden.

 

 

Questens afsluttende 3 døgns udesidning, var helt uden mad og drikke og med et krav om at holde sig vågen hele vejen igennem og ikke at forlade “the sacred circle” på bjerget, siddende med kun et tyndt lag tøj og et tæppe.

Slutteligt modtog jeg ørnefjeren som symbol på at have gennemført Vision Quest og have modtaget mit livsformål efter de 1000 af års gamle Apache og Lakota traditioner for Vision Quest for stammens unge krigere.

Det har taget mere end 12 år at integrere og omsætte de kraftfulde oplevelser fra selve Questen ind i mit daglige liv, da det betød store indre og ydre omvæltninger at gennemføre det intense forløb.

I 2015 gennemgik jeg en 7-dages shamanistisk Natur Quest (True Nature), som en del af den fortsat konkret integrering og fordybelse af rejsen ud i livet med mit livsformål.

Jeg har desuden siden 2007 fortsat med at være i kortere og længere retræteophold, udesidninger og Nature Quest,  i samlet mere end 200 dage, for at arbejde dybere og dybere med mit livsformål og måden at leve og handle det ud i livet på.

Siden 2008 haft jeg haft omkring 30 deltagere igennem kortere og længere udesidninger, Nature Quest og Vision Quest.

I dag er mit sande livsforløb gennemstrømmende i alt jeg gør – og er – som en evigt brændende ild, som pulsen og selve hjertets slag.

Visionen der strømmer igennem det hele er hjertets dybeste ønske om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle levende væsener på alle planer.

Må ilden brænde i dit hjerte og vise dig vej.


For spørgsmål kontakt mig gerne direkte på:

hj@heinrichjohansen.dk