Om underviser

Heinrich Pan Birk Johansen

Spirituel vejleder og meditationslærer.

Gennem meditations retræter, Natur- og Vision Quest samt Opvågnings grupper, inviteres du til genkendelsen af nuets åbne mulighed for frisat livfuldhed, kærlighed og frihed i din sande essens, i hjertes inderste hjem.

Mit fundament til meditativ træning og spiritualitet, hviler på den grundholdning, at det handler om at berige menneskers liv og fællesskaber positivt fra sit vågne levende hjertes visdom fra kærlighed og frihed.

Grundholdningen udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet – uanset tro, spirituelle ståsted og personlighed.

For mig at se handler meditation det indre arbejde derfor om at vågne op i krop, sind, hjerte, sjæl og ånd, og berige sig selv og andre herigennem. Ergo er det ikke blot et individuelt projekt at være i en spirituel selvudviklingsproces, men med en horisont, der rækker langt ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970 og har arbejdet med menneskers udvikling siden 1992.

At undervise i spiritualitet, meditation, mindfulness, lederskab og livsformål, har i mere end 25 år været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har modtaget undervisning af vidt forskellige spirituelle lærere og meditationsundervisere fra mange forskellige traditioner verden over siden 1993. Heraf kan nævnes bl.a. Madhurima, Jes Berthelsen, Helen Gamborg, John P. Milton, Jon Kabatt-Zinn, Genpo Roshi, Yongey Mingur Rinpoche og John De Ruiter.

Jeg har gennemført sammenlagt 6 års uddannelse til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR instruktør efter internationale retningslinjer og var fra 2010-2018, underviser på forskningsprojekter på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.

Desuden gennemført  to terapeutiske grundforløb på henholdsvis ID Akademi og Vedfelt Instituttet, samt diverse kurser og uddannelser indenfor coaching, mentoring og ledelses- og gruppe procesfacilitering.

Siden 2010 har jeg været tilknyttet lederuddannelsen Stifinder, som underviser og coach, samt FLSmidths internationale SITE Leadership Program og undervist i to år, på forskellige AP Møller Maersk ledelsesprogrammer.

Min spirituelle mester er, Mester Tempeldal, hos hvem jeg er Studerende og i Mesterlæren.

 

Filosofi

“Jeg tror på at det væsentlige for os mennesker er, at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør, i det liv vi lever dybest inde fra hjertets dybeste sandhed. At vi er en del af sunde fællesskaber hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv.

At når vi handler i ægte ud fra det vi virkelig ved er sandt og i overensstemmelse vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores rette livsvej og oplever frisat livfuldhed i nuets eventyr om kærlighed og frihed.

Mit ønske er at vi alle må gå på vores unikke livsvej i samhørighed med hinanden og det uendelige store mysterie vi alle er en del af.

 

Visionen som strømmer frit igennem undervisningen, er ønsket om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed og frihed.

Heinrich Pan Birk Johansen

 

 

Kontakt mig gerne på pan@firekeeper.dk

 

ikon_kontakt