fbpx

Om underviser

Heinrich Pan Birk Johansen

Spirituel vejleder og meditationslærer.

Gennem meditations retræter, Natur- og Vision Quest samt Opvågningsgrupper, inviteres du til genkendelsen af nuets åbne mulighed for frisat livfuldhed, kærlighed og frihed i din sande essens, i hjertes inderste hjem.

Mit fundament til meditativ træning og spiritualitet, hviler på den grundholdning, at det handler om at berige menneskers liv og fællesskaber positivt fra sit vågne levende hjertes visdom fra kærlighed og frihed.

Grundholdningen udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet – uanset tro, spirituelle ståsted og personlighed.

For mig at se handler meditation det indre arbejde derfor om at vågne op i krop, sind, hjerte, sjæl og ånd, og berige sig selv og andre herigennem. Ergo er det ikke blot et individuelt projekt at være i en spirituel selvudviklingsproces, men med en horisont, der rækker langt ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970 og har arbejdet med menneskers udvikling siden 1992.

At undervise i spiritualitet, meditation, mindfulness, lederskab og livsformål, har i mere end 25 år været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har modtaget undervisning af mange forskellige spirituelle lærere og meditationsundervisere fra mange forskellige traditioner verden over.

Min spirituelle mester er Johnny Tempeldal, hos hvem jeg er Studerende og  i Mesterlæren.

 

Filosofi

“Jeg tror på at det væsentlige for os mennesker er, at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør, i det liv vi lever dybest inde fra hjertets dybeste sandhed. At vi er en del af sunde fællesskaber hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv.

At når vi handler i ægte ud fra det vi virkelig ved er sandt og i overensstemmelse vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores rette livsvej og oplever frisat livfuldhed i nuets eventyr om kærlighed og frihed.

Mit ønske er at vi alle må gå på vores unikke livsvej i samhørighed med hinanden og det uendelige store mysterie vi alle er en del af.

 

Visionen som strømmer frit igennem undervisningen, er ønsket om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed og frihed.

Heinrich Pan Birk Johansen

 

 

Kontakt mig gerne på pan@firekeeper.dk

 

ikon_kontakt