Om underviser

Heinrich Birk Johansen

Meditationslærer, Mande- & Ledelsescoach

Mit fundament til meditativ træning, selv- og ledelsesudvikling, hviler på den grundholdning, at det handler om at berige sit eget og andre menneskers liv og fællesskaber fra sit vågne levende hjertes visdom. I kærlighed og frihed.

Grundholdningen udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet – uanset tro, spirituelle ståsted og personlighed.

For mig at se handler meditation det indre arbejde derfor om at vågne op i krop, sind, hjerte, sjæl og ånd, og berige sig selv og andre herigennem. Ergo er det ikke blot et individuelt projekt at være i en spirituel selvudviklingsproces, men med en horisont, der rækker langt ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970, har to børn og en kæreste og har arbejdet med menneskers udvikling siden 1992.

At undervise i selvudvikling, meditation, mindfulness, lederskab og livsformål, har i mere end 25 år været min fuldtidsbeskæftigelse.

Siden 2008 har jeg afholdt retræter, Vision Quest, forløb og grupper, med fokus på drenge og mænds dannelse og udvikling.

Jeg har modtaget undervisning af vidt forskellige spirituelle lærere og mestre, samt meditationsundervisere fra mange forskellige traditioner verden over siden 1993. Heraf kan nævnes bl.a. Madhurima, Jes Berthelsen, Helen Gamborg, John P. Milton, Jon Kabatt-Zinn, Genpo Roshi, Yongey Mingur Rinpoche, Dalai Lama, Tempeldal og John De Ruiter.

Jeg har sammenlagt 6 års uddannelse til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR instruktør efter internationale retningslinjer og var fra 2010-2018, underviser på forskningsprojekter på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.

Desuden har jeg to terapeutiske grundforløb på henholdsvis ID Akademi og Vedfelt Instituttet. Sidstnævnte med fokus på kybernetisk psykologi og ubevidst intelligens. Hertil diverse kurser og uddannelser indenfor coaching, mentoring og ledelses- og gruppe procesfacilitering.

Siden 2010 har jeg været tilknyttet lederuddannelsen Stifinder, som ekstern underviser og coach, samt FLSmidths internationale SITE Leadership Program og undervist i to år, på forskellige AP Møller Maersk ledelsesprogrammer. Jeg har herudover i en årrække afholdt egne lederuddannelser kaldet “Det naturlige lederskab”.

Oprindeligt er jeg uddannet idrætslærer og socialpædagog med professionsbachelor i dannelsespsykologi og filosofi,  og har inden jeg blev selvstændig, arbejdet med udsatte og kriminelle unge i København.

Igennem hele mit voksne liv, har jeg arbejdet bevidst med mandens vej, hans identitet og bevidsthedsudvikling fra at være en ung dreng og gennemgå livets overgangsfaser.

Jeg har bl.a. rejst verden rundt og undersøgt forskellige mandekulturer og gennemgået “mande/kriger ritualer” indenfor forskellige traditioner, bl.a. gennemgået en traditionel Vision Quest i Nordamerika. For at “komme nærmere noget” som er sandt for mig og kunne leve i indre frihed ud fra den sandhed.

Den største læring finder jeg dog i “dagligdagens relationer”, med mine børn, min kæreste, min eks-kæreste og min familie, samt i udvekslinger med de mænd der som jeg, søger et liv i større frihed, kærlighed og indre sandhed.

Det hele handler for mig om at få inspiration og være i en åben undersøgelse af hvem manden, mennesket og mulighederne er, i dette NU. Og ikke om at komme frem til en konkret definition af hvad det vil sige at være mand eller menneske, at være sig, man så skal leve stereotypt efter.

 

Filosofi

Jeg tror på at det væsentlige for os mennesker er, at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør, i det liv vi lever dybest inde fra hjertets dybeste sandhed. At vi er en del af sunde fællesskaber hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv.

At når vi handler i ægte ud fra det vi virkelig ved er sandt og i overensstemmelse med vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores rette livsvej og oplever livfuldhed, kærlighed og frihed.

Mit ønske er at vi alle må gå vores unikke livsvej i samhørighed og respekt med hinanden.

 

 

Kontakt mig på hj@heinrichjohansen.dk